Královopolská SAG s.r.o.
Česky   English

KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o.

Jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice

Potrubí výměníků SAOZ
  • nízký tlak
  • vysoký tlak
Potrubí přívodu páry k odplyňovačům
Potrubí regeneračního výměníku
Potrubí čištění vody primárního okruhu
Potrubí vypouštění barbotéru
Potrubí technické vody