Královopolská SAG s.r.o.
Česky   English

KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o.

Jaderná elektrárna Dukovany

Sedimentační nádrže - zhodnocení stavu nádrží ve vazbě na jejich využití a předpokládanou životnost (základní a kontrolní pevnostní výpočty)
Výpočty potrubí chlazení bazénu vyhořelého paliva 1. - 4. blok (systémy technické vody důležité)
Potrubí vypouštění barbotéru do chladiče
Potrubí recirkulace plynné směsi
Potrubí napouštění a vypouštění barbotéru
Potrubí čištění vody primárního okruhu
Potrubí recirkulace kontaktního aparátu
Potrubí odluhu parogenerátorů
Doplňování vody HVB - rozvod vody od čerpadel
Potrubí odvodu odpadních vod
Potrubí výměníků SAOZ
  • nízký tlak
  • vysoký tlak
Potrubí regeneračního výměníku
Potrubí doplňování a plynové regulace
Potrubí hydroakumulátoru
Kolektor odvodu chladiva

Nádrže havarijní zásoby roztoku H3BO3 - posouzení možnosti ohřevu média
Prodlužování intervalů ověřování technického stavu aparátů

Obrazová galerie

Modely

3.blok - technická voda důležitá - model potrubí
800x599, 45 kB
3.blok - technická voda důležitá - část modelu potrubí
800x600, 42 kB

Fotografie

4. blok - výměníky bazénu vyhořelého paliva
800x600, 64 kB