Královopolská SAG s.r.o.
Česky   English

KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o.

Jaderná elektrárna Mochovce

Zajištění kompletního seizmického přehodnocení včetně provedení a dokladování detailních inspekcí. Seizmická databáze pro 1. a 2. blok obsahovala kolem 7500 položek (aparátů, nádrží, čerpadel, dmychadel, ocelových konstrukcí, potrubních větví, armatur, ventilů, aj.).
Dále následuje stručný výčet objektů, u kterých pracovníci naší společnosti prováděli detailní výpočtové pevnostní analýzy.

1. blok - 3 typy aparátů (detailní analýza) včetně podpůrných ocelových konstrukcí
11 typů nádrží (interakční problémy při seizmickém buzení) včetně kotvení nosné konstrukce vakuobarbotážní věže
2. blok - 3 typy aparátů (detailní analýza) včetně podpůrných ocelových konstrukcí
12 typů nádrží (interakční problémy při seizmickém buzení) včetně kotvení
12 technologických plošin

Namátkou lze vybrat výměník SAOZ, regenerační výměník s dochlazovačem, chladič paroplynné směsi, nádrž aktivního koncentrátu, nádrže havarijní zásoby roztoku kyseliny borité, hydroakumulátory aj.

1. a 2. blok - potrubní systémy - výpočty obdobných celků jako na JETE.

Obrazová galerie

Modely

2. blok - model potrubí sání čerpadel HSCHZ
800x599, 57 kB
2.blok - výměník HSCHZ
800x448, 23 kB
2. blok - DPS 2.03.12 - obslužná plošina
554x428, 18 kB
1. blok - model regeneračního výměníku s dochlazovačem včetně OK
800x543, 47 kB

Fotografie

1. blok - potrubí výtlaků čerpadel HSCHZ
768x576, 62 kB
Víceválcové nádrže
491x550, 107 kB
Víceválcové nádrže - usazování do stavby
701x502, 62 kB