Královopolská SAG s.r.o.
Česky   English

KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o.

Jaderná elektrárna Temelín

1. blok - 21 typů aparátů včetně kotvení a podpůrných ocelových konstrukcí
6 typů nádrží včetně kotvení
průkazná dokumentace řady armatur a ventilů
návrh kotvení celé řady objektů (čerpadla, dmychadla, aj.)
2. blok - 22 typů aparátů včetně kotvení a podpůrných ocelových konstrukcí
6 typů nádrží včetně kotvení
10 technologických plošin
průkazná dokumentace řady armatur a ventilů
průkazná dokumentace kotvení 8 typů čerpadel
BPP - 5 typů aparátů včetně kotvení a podpůrných ocelových konstrukcí
16 typů nádrží
9 technologických plošin

Lze uvést například výpočet tepelného výměníku havarijního dochlazování (u tohoto výměníku též účast na programu řízeného stárnutí a detailní analýzy životnosti na základě skutečných - odměřených - zatěžovacích režimů), dochlazovače doplňovací vody, odplyňovače borové regulace, chladiče vody hydropaty doplňovacích čerpadel, nádrže čistého borového kondenzátu, aj.

1. a 2. blok

Potrubní systémy (pevnostní výpočty na statická a dynamická zatížení včetně uložení potrubní a podpůrných ocelových konstrukcí) důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, např.:

Systémy havarijního chlazení:
  a) systémy mimo ochrannou obálku - potrubí vysokého tlaku
potrubí ohřevu bazénu bóru
potrubí havarijního dochlazování
potrubí páry a kondenzátu
  b) systémy v ochranné obálce - sprchové potrubí
přívod bóru do bazénu vyhořelého paliva
Pomocné systémy I. okruhu - doplňování a regulace I.O. kyselinou boritou
systém hydrozkoušky a proplachování čidel
Čistění radioaktivních médií - hospodářství nádrží a reagentů
kontinuální čištění vody I. okruhu
doplňování čistého kondenzátu
čištění drenážních vod primárního okruhu
sběr odpadních vod

Zpracování radioaktivních odpadů - strojní technologie bitumenační linky.
U některých systémů byl zahrnut vliv provozních vibrací na životnost.

Obrazová galerie

Modely

2. blok - model oplášťování šoupátka
800x543, 27 kB
2. blok - plošina OK 01
744x550, 28 kB
BPP - ocelová konstrukce pod kondenzátor-odplyňovač, odparku a separátor
554x427, 30 kB
2. blok - tepelný výměník havarijního dochlazování s hlavními připojenými potrubními trasami
640x480, 28 kB
1. blok - nádrž čistého borového koncentrátu
640x480, 44 kB
1.blok - chladič vzduchu
325x600, 15 kB
2.blok - schema podpěry potrubí
800x570, 63 kB
1. blok - potrubí sání čerpadel HSCHZ
797x600, 41 kB

Fotografie

1. blok - trubkovnice výměníku HSCHZ
768x576, 75 kB
2. blok - kompenzátor na oplastovani části vstupního potrubí výměníku HSCHZ
800x600, 71 kB
2. blok - kompenzátory na sacím potrubí sprchového čepadla
800x600, 72 kB
2. blok - ocelová konstrukce na výtlačném potrubí dochlazovacího čerpadla
605x533, 29 kB
2. blok - ocelová konstrukce výměníku HSCHZ
450x600, 28 kB
2. blok - podpůrná ocelová konstrukce potrubí HSCHZ
800x600, 40 kB
2. blok - umístění seizmického tlumiče na výtlačném potrubí dochlazovacího čerpadla
800x600, 56 kB
2. blok - výměník HSCHZ včetně potrubí DN600
800x600, 79 kB