Královopolská SAG s.r.o.
Česky   English

KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o.

Zařízení pro jadernou energetiku

Pro české a slovenské jaderné elektrárny (Temelín, Dukovany, Mochovce a Bohunice) byly v rámci zpracování průkazné dokumentace zařízení dodávaného finálním dodavatelem Královopolská strojírna Brno, a.s. provedeny desítky podrobných analýz napjatosti včetně posuzování životnosti, zahrnujících i teplotní a seizmická zatížení. Výpočty se týkaly tlakových nádob, složitých tepelných výměníků včetně podpůrných ocelových konstrukcí, nádrží speciálních konstrukcí, potrubních systémů, technologických plošin atd. U všech těchto akcí náš útvar a později naše společnost byla odborným garantem celé finální dodávky v oblasti pevnostních výpočtů. Odborný garant byl v těchto případech nositelem všech organizačních, koordinačních, metodických a konzultačních činností v oblasti pevnostních výpočtů a nápravných opatření z nich vyplývajících, a to pro všechny zúčastněné subdodavatele.

Dále následuje stručný výčet objektů, kde pracovníci naší společnosti prováděli detailní výpočtové pevnostní analýzy.