Královopolská SAG s.r.o.
Česky   English

KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o.

Caesar II

CAESAR II představuje světový standard pro kompletní analýzu napětí potrubních větví.
Zahrnuje celou řadu nejnovějších mezinárodních potrubních norem. Poskytuje statickou a dynamickou analýzu potrubí a potrubních systémů a posuzuje rovněž FRP (fiber reinforced plastic - plast vyztužený vlákny), potrubí uložené v zemi, zatížení větrem, vlnami a zemětřesením, potrubní dílce, vložené kompenzátory, armatury, příruby, hrdla aparátů a poddajnost hrdel.
Program umožňuje modelování ocelových konstrukcí, odezvu systému na dynamické zatížení řeší metodou spekter odezvy či analýzou odezvy systému v závislosti na čase, provádí automatický návrh pružinových závěsů.
CAESAR II obsahuje databázi potrubních dílců a rozsáhlou databázi materiálů s dovolenými hodnotami napětí.

Grafické výstupy799x536, 29 kB