Královopolská SAG s.r.o.
Česky   English

KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o.

Cosmos/M

Moderní výpočetní systém pro řešení rozsáhlých úloh v oboru technických analýz. Rychlé a robustní řešiče systému COSMOS/M umožňují počítat na běžných strojích třídy PC reálné úlohy nejenom z oblasti lineární statiky, vlastních frekvencí, stability a teplotních polí, ale i odezvu na vnější buzení, kontaktní úlohy, geometrické a materiálové nelinearity a únavu.
Pre a postprocesor GEOSTAR obsahuje vlastní 2D/3D geometrický modelář s intuitivním uživatelským rozhraním, import geometrie z CAD, ruční, parametrický i vysoce kvalitní automatický generátor sítě, komplexní knihovnu prvků, zadávání okrajových podmínek pro všechny typy analýz a rychlé a snadné zpracování výsledků v grafické i textové formě. Program je standardizován SÚJB pro pevnostní výpočty zařízení JE.

Přehled modulů

  • GEOSTAR - Pre a postprocesor
  • STATICS - Lineární statika
  • DYNAMICS - Vlastní frekvence a stabilita
  • THERMAL - Teplotní pole
  • ASTAR - Odezva na vnější buzení
  • NSTAR - Nelineární statika a dynamika
  • FSTAR - Únava a životnost
  • OPSTAR - Optimalizace

Grafické výstupy800x556, 51 kB

800x611, 42 kB

800x581, 45 kB

800x569, 34 kB

800x540, 68 kB