Královopolská SAG s.r.o.
Česky   English

KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o.

NEXIS, Scia Engineer

Program je založen na MKP. Je to graficky orientovaný software pro projektování stavebních a strojních konstrukcí.
Program umožňuje:
  • statické výpočty na libovolné zatížení podle teorie prvního i druhého řádu
  • statické výpočty v nelineární oblasti
  • stabilitní výpočty (kritické zatížení, vybočení)
  • dynamické výpočty
  • výpočet vlastních hodnot a vlastních tvarů kmitu (metoda iterace podprostoru)
  • výpočet odezvy konstrukce na harmonické zatížení
  • výpočet odezvy konstrukce na statický i dynamický účinek větru dle ČSN 730035
  • výpočet kmitání štíhlých válcových staveb kolmo na směr proudění větru dle ČSN 730035
  • výpočet odezvy konstrukce na seizmické účinky. Pro stanovení seizmického zatížení lze použít ČSN 730036, ANSI nebo zadat libovolné spektrum odezvy
  • výpočet odezvy konstrukce na obecné dynamické zatížení přímou integrací popř. rozvojem dle vlastních tvarů
Nexis screenshot
801x601, 68 kB
Knihovna konečných prvků je vybavena řadou prutových a plošných prvků (s vlivem smyku) umožňujících řešit libovolné prutové a skořepinové konstrukce včetně jejich kombinací jako např. příhradové konstrukce, rámy, rošty, desky, stěny, skořepinové konstrukce atd. Dále je program vybaven unikátním modulem pro řešení podloží konstrukcí v interakci s konstrukcemi.
Program využívá produktivní a značně automatizovaný generátor sítě konečných prvků včetně modelů celé řady často používaných typů konstrukcí a konstrukčních uzlů.
K dispozici je rozsáhlá materiálové databanka a databanka průřezů nejrůznějších tvarů a typu (válcované, svařované, betonové atd.). Průřez, který není obsažen v databance průřezů je možno zadat buď průřezovými charakteristikami nebo obrysem. Program umožňuje stanovit pro libovolný obecný průřez libovolné průřezové charakteristiky.
Postprocesor umožňuje kombinovat odezvy v jednotlivých zatěžovacích stavech a provést posudky ocelových prutových konstrukcí (včetně stability) dle různých norem.
Podporovány jsou normy ČSN 731401, STN, Eurocode 3, DIN 18800, ÖNORM 4300, NEN 6770 - 6771, AISC - ASD, AISC - LRFD, CM 66. Dále je možné provést posouzení šroubovaných a svařovaných rámových přípojů podle EC 3.

Grafické výstupy


Model ocelové konstrukce pro statický a seizmický výpočet
554x428, 18 kB
Model plošiny OK 01 pro statický a seizmický výpočet
744x550, 28 kB
Model ocelové konstrukce, aparátů a potrubí pro statický výpočet
554x427, 30 kB