Královopolská SAG s.r.o.
Česky   English

KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o.

ADLPIPE

Program ADLPIPE, který je založen na metodě konečných prvků, nabízí ucelený soubor nástrojů pro návrhový a kontrolní výpočet potrubních systémů.
Řešení úloh je možno provádět v souladu s předpisy ANSI, ASME a British Standard code.

Adlpipe screenshot
774x600, 49 kB
Adlpipe screenshot
775x600, 68 kB
Adlpipe screenshot
775x600, 59 kB
Adlpipe screenshot
775x600, 37 kB
Adlpipe screenshot
774x600, 41 kB
Adlpipe screenshot
750x600, 74 kB

Možnosti při vytváření výpočtového modelu

 • interaktivní způsob modelování potrubních systémů
 • možnost volby jednotek, anglické/ metrické /SI
 • databanka potrubních komponent a uložení
 • ANSI a JIS databáze potrubních dílců a materiálů
 • katalog potrubních uložení výrobců Grinnell, Bergen-Paterson, Basic Engineers, Pipe Technology, Sarathi, Lisega
 • souhrnná knihovna "Stress Intensification Factor - SIF" podle ANSI, ASME a British Standard code (nebo možnost definovat SIF zadavatelem)
 • zabudované součinitele poddajnosti případně jejich výpočty pro jednotlivé potrubní dílce navrhované podle ANSI, ASME a British Standard code
 • běžně používané typy okrajových podmínek (homogenní a lineární)
 • obousměrná podpěra zadané tuhosti (možno zadávat ve všech třech osách) s uvážením vlivu tření
 • řešení kontaktní úlohy pomocí obousměrné podpěry zadané tuhosti s vůlí (možno zadávat ve všech třech osách) s uvážením vlivu tření
 • tření v podpěrách
 • bilineární podpěry

Prováděné analýzy potrubních systémů

Statická analýza

 • zatížení vlastní tíhou
 • zatížení teplotním polem
 • libovolné deformační zatížení
 • statické síly jejichž účinek odpovídá dynamickému účinku zemětřesení ("g" loading)
 • zatížení větrem (konstantní a proměnlivé)
 • zatížení vnějšími silami a momenty

Dynamická analýza

 • vlastní hodnoty/vlastní tvary kmitu
 • mono a multi-spektrální seismická analýza včetně ZPA efektu a všech metod skládání modálních odezev dle NRC ReGuide 1.92
 • libovolné silové nebo deformační časově závislé zatížení - trigonometrické, polynomické vyjádření časové funkce, popř. libovolná časová funkce vyjádřená tabulkou
 • možnost restartu

Ostatní možnosti

 • Analýza jednorozměrného nestacionárního teplotního pole

Používané potrubní standardy

 • ASME Section III NB-3600 (Class 1) - 1972, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998
 • ASME Section III NC-3600 (Class 2) - 1972, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998
 • ASME Section III ND-3600 (Class 3) - 1983, 1995, 1998
 • ANSI B31.1 - 1967, 1973, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998
 • ANSI B31.3 - 1980, 1990, 1993
 • ANSI B31.4 - 1979, 1989, 1992
 • ANSI B31.5 - 1992
 • ANSI B31.8 - 1995
 • BS3351 (1971) + Amendment 3448 (1981)
 • BS806 - 1993

Grafické výstupy


Model potrubí sání čerpadel HSCHZ - napětí od seizmicity
797x600, 59 kB
Model potrubi vstupu do výměníku HSCHZ
800x599, 47 kB
Část modelu sání čepadel HSCHZ
800x599, 53 kB
Model sprchového potrubí mimo ochrannou obálku
800x599, 42 kB
Napětí v modelu vstupního potrubi do výměníku HSCHZ
797x600, 48 kB
Model potrubí-znázornění momentů od seizmiky
800x599, 49 kB
JE Dukovany 3.blok - technická voda důležitá - model potrubí
800x599, 45 kB
JE Dukovany 3.blok - technická voda důležitá - část modelu potrubí
800x600, 42 kB