Královopolská SAG s.r.o.
Česky   English

KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o.

Programové vybavení společnosti

V našem útvaru máme pro řešení problémů mechaniky následující programové vybavení:
Kromě uvedených programů vlastníme celou řadu programů pro speciální účely, jako například:
  • různé typy pre a postprocesorů pro již uvedené programy (velmi často programy na diskretizaci parametrických, často používaných modelů)
  • programy pro často se opakující úlohy - posouzení šroubových spojů, svarů, hrdel, sedlových podpor aparátů, prvky kotvení aparátů, přírubové spoje, typizované ocelové konstrukce atd.
  • naprogramování často používaných částí různých norem atd.
Tvůrci těchto programů jsou většinou naši současní pracovníci. Naši pracovníci jsou také tvůrci některých dříve uvedených programů (JAPAR, STAPAR, GEONEL, ROTOKAR, ROSA, RONAP, SEINV, SEINH, D3D). S ohledem na uvedené skutečnosti je zřejmé, že můžeme relativně pružně reagovat na potřeby zákazníka, a to i v případech, kdy se ukáže nutnost tvorby nového software popř. modifikace stávajícího software.

Dále využíváme standardní běžné softwarové vybavení jako např. Microsoft Office 2000, MathCad 2000, CorelDRAW 9, Exceed v.7.1, Exceed 3D v.7.1, Reflection X v.7.20, Adobe Photoshop 5.0 atd. S ohledem na to, že MathCad je software pro řešení úloh aplikované matematiky pracující metodou reálného matematického zápisu, umožňuje snadné zadávání matematických úloh a vytváření výpočetních protokolů. Velmi často jej proto používáme k analytickým výpočtům a efektivnímu zpracování výpočetních postupů podle libovolných norem používaných pro řešení daného problému.