Královopolská SAG s.r.o.
Česky   English

KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o.

Personální zabezpečení

Naše společnost zaměstnává 32 zaměstnance. 27 má vysokoškolské vzdělání (technické - strojní nebo stavební fakulta, přírodovědecké - matematicko-fyzikální fakulta), z toho čtyři pracovníci mají titul PhD. Všichni pracovníci mají dlouhodobé zkušenosti ve svých oborech (vždy pracovali v oblasti pevnostních výpočtů). Tři pracovníci jsou členy technických normalizačních komisí ČNI a dlouhodobě spolupracují při vývoji norem (pevnostní výpočty technologického zařízení jaderných elektráren, tlakové nádoby a ocelové konstrukce) a tři pracovníci spolupracovali na tvorbě metodických materiálů pro pevnostní výpočty technologického zařízení jaderných elektráren. Několik pracovníků pracuje na grantech z oblasti pevnostních výpočtů.

Společnost disponuje pracovníky s osvědčením o odborné způsobilosti ke konstruování zařízení a provádění pevnostních výpočtů v rozsahu vyhrazených technických zařízení pro jaderné elektrárny typu VVER, které bylo vydáno Institutem technické inspekce Praha, pobočka Jaderná energetika, jeden pracovník je držitelem oprávnění k revizím, zkouškám těsnosti a tlakovým zkouškám provozovaných tlakových nádob vydaného Institutem technické inspekce Praha, pobočka Brno.

Naše společnost dlouhodobě úzce spolupracuje s řadou jiných odborných pracovišť, vědeckých organizací i s renomovanými odborníky.