Královopolská SAG s.r.o.
Česky   English

KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o.

Nabídka našich služeb


Pevnostní výpočty

 • potrubních systémů včetně uložení a podpůrných ocelových konstrukcí
 • aparátů (tlakových nádob, výměníků, reaktorů, kolon atd.) libovolných tvarů, typů a velikostí včetně kotvení
 • nádrží libovolných velikostí a tvarů (válcové, víceválcové, kulové, hranaté atd.) včetně kotvení
 • vodojemů libovolných velikostí a tvarů
 • ocelových konstrukcí libovolných typů a velikostí (technologické plošiny, podpůrné ocelové konstrukce aparátů a potrubí, haly, jeřábové dráhy, atd.) včetně kotvení
 • jeřábů libovolných typů, zvedacích zařízení a montážních pomůcek
 • čerpadel
 • armatur
 • přírubových spojů na základě podrobné tuhostní analýzy jednotlivých částí spoje pro libovolné typy přírubových spojů a těsnění
 • atd.

Pevnostní výpočty se zatížením

 • statickým (libovolného silového či deformačního charakteru)
 • dynamickým (libovolného silového či deformačního charakteru včetně speciálních zatížení jako vítr, seizmicita, provozní vibrace atd.)
 • teplotním polem (stacionární i nestacionární včetně šoků)

Pevnostní výpočty různých typů

 • statické lineární i nelineární (geometrické i materiálové nelinearity)
 • dynamické (vlastní hodnoty a tvary i v komplexním oboru, harmonické kmitání, rozvoj dle vlastních tvarů, přímá integrace pro lineární i nelineární soustavy)
 • seizmické pro libovolně definované buzení včetně metody spekter odezvy (mono i multispektrální analýza) a výpočtu HCLPF faktoru
 • výpočty teplotních polí a termomechanické výpočty (stacionární, nestacionární, lineární, nelineární)
 • únava
 • stabilita
 • různé speciální problémy jako např. kontaktní problémy, interakční problémy kapalina - pružná látka, lomová mechanika, kmitání vysokých štíhlých komínů ve větru včetně navržení tlumičů atd.

Pevnostní výpočty dle různých norem

 • normy české, americké, britské, německé, ruské, Eurocode atd.

Pevnostní výpočty různé úrovně

 • od základních (normových) až po nejsložitější kontrolní (nejčastěji MKP)

Dokumentace o stavu zařízení

 • z hlediska pevnostní problematiky, a to na úrovni dle požadavků zákazníka

Zhodnocení výsledků získaných měřením

 • (teploty, vibrace, posuvy atd.) z hlediska pevnosti a životnosti zařízení

Výpočty zbytkové životnosti popř. programy řízeného stárnutí

Pravděpodobnostní metody v pevnostních výpočtech

Inspekce potrubních tras a technologických zařízení

Nevýpočtové hodnocení potrubních tras na statická a seizmická zatížení

Poradenská činnost v oblasti pevnostních výpočtů

Koordinační a organizační činnost v oblasti pevnostních výpočtů

 • větší subdodavatelské systémy
 • mezioborová koordinace

Oponentury v oblasti pevnostních výpočtů

Vypracování metodických materiálů pro pevnostní výpočty

Programátorské činnosti

Modelování (3D) konstrukcí a komponent technologických zařízení včetně tvorby výkresové dokumentace

Projekční dokumentace

 • prováděcí projekty pro chemii a energetiku včetně zpracování izometrických výkresů potrubních systémů

Výrobní dokumentace

 • aparáty pro chemický a energetický průmysl včetně jaderné energetiky (nádrže procesní, uskladňovací, tlakové i netlakové, výměníky včetně návrhu na základě zadaných parametrů, kolony, filtry atd.)
 • potrubí pro chemii a energetiku
 • ocelové konstrukce
 • zvedací a transportní zařízení